EIP MODROZELENA: Spirulina, superživilo s slovenskih kmetij
                                                        
Naložbo financira: Program razvoja podeželja – 14 – 20 (EU 80 %, SLO 20 %) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter iz Republike Slovenije.

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) »MODROZELENA: Spirulina, superživilo s slovenskih kmetij« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Trajanje projekta12.05.2023 – 12.05.2025

Vodja projekta: AlgEn, center za algne tehnologije, d.o.o.

Partnerji:

·      Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

·      Biotehniški center Naklo

·      KGZS Zavod Kranj

·      KGZS Zavod Murska Sobota

·      Kmetijska gospodarstva Lili Mahne, Janez Rakovec (EkoJanez), Lara Resman, Dejan Rudolf, Peter Studen

Vrednost projekta: 406.588,14 €

Višina podpore: 239.886,98 €

 

CILJI IN NAMEN:

·         nuditi kmetijam potrebna znanja in izkušnje za samostojno gojenje, predelavo in trženje alge spiruline za prehrano ljudi

·         spodbuditi potencialne investitorje v zagon te inovativne dejavnosti z visokim tržnim potencialom

·         razviti tehnologije predelave spiruline v lokalnem okolju v varne prehranske izdelke z daljšim rokom trajanja in visoko hranilno vrednostjo

·         izboljšati obstoječ proces proizvodnje spiruline v smeri upoštevanja lokalnih pridelovalnih razmer, učinkovitosti in varovanja naravnih virov

·         pripraviti predloge za primerne pravno-formalne okvirje dejavnosti gojenje alg za prehrano ljudi v Sloveniji

·         vzpostaviti podporno okolje za dejavnost gojenja alg za prehrano (zakonodaja, priporočila…)

·         pripraviti tehnološka navodila in osnutek standardov proizvodnje in predelave spiruline v Sloveniji


Spletna stran projekta:
Ni komentarjev:

Objavite komentar