1. jan. 2013

Danska: 60% ekološke hrane v javnih kuhinjah

Leto pričenjamo z razveseljivo novico, a žal ta prihaja  iz Danske .... 

Prirejeno www.aromaterapija.si

Danci so naravnost navdušeni, saj je dansko ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in ribištvo sprejelo sklep, da morajo javne kuhinje v svoje menije vključiti 60% ekološko  pridelane hrane. Ambiciozen načrt je tudi že vračunan v nov proračun.

Danske javne kuhinje dnevno postrežejo 500.000 obrokov, sem spadajo kuhinje bolnišnic, šol, domov za ostarele in drugih javnih inštitucij. Sedaj je dansko ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in ribištvo odredilo, da morajo te kuhinje vključiti v svoje menije kar 60% ekološko pridelane hrane. Da pa ne bo ostalo le pri besedah, so v ta namen v novem proračunu rezervirali kar 10 milijonov evrov za financiranje te odredbe.

Danski politiki so namreč spoznali, da ima prehranjevanje z zdravo prehrano velike prednosti za celotno družbo in tudi za okolje. Sčasoma se bo spremenila celotna prehranska veriga od same pridelave do predelave in distribucije. Sledilo bo preoblikovanje tradicionalnih kmetij v ekološke in reorganizacija samih kuhinj in delovnih procesov v njih. Načrtujejo namreč zniževanje stroškov, saj ne bo več toliko odpadkov, kupovali bodo sezonsko pridelano hrano, ki je že sama po sebi cenejša, na menijih pa bo več zelenjave in manj mesa.

Ni komentarjev:

Objavite komentar