15. apr. 2010

Pristopna izjava

Pristopna izjava za partnersko kmetovanja na ekološki kmetiji

STUDEN

Spodaj podpisani ................................................................... (ime in priimek) izjavljam da se z dnem od ...................... ...............(vpiši datum od katerega dne naprej želite prejemati košarice) vključujem v sistem partnerskega kmetovanja na ekološki kmetiji Studen.

Moji kontaktni podatki so:

Telefon:................................................

Elektronski naslov: ........................................................

Poštni naslov:............................................................................................................

.

Vključujem se za obdobje (primerno označite ali dopolnite):

od 1.6.2010 do vključno 9.12.2010 (celotno obdobje z 28 košaricami).

za poskusni mesec oziroma za 4 košarice.

......... (vpiši število mesecev) mesecev in ......... tednov, oziroma za ......... košaric (vpiši število želenih košaric).

.

Naročujem se na (primerno označi):

polno košarico za 16 evrov.

polovično košarico za 8 evrov.

sistem "proste izbire", z najmanjšo tedensko vrednostjo 8 evrov.

.

V kolikor se vključujete v sistem "partnerskega kmetovanja" s polno ali polovično tedensko košarico, pripišite vrsto zelenjave ali zelišč, ki jih ne želite v košarici:

........................................................................................................................................

.

S podpisom izjavljam, da sem seznanjen s splošnimi določili partnerskega kmetovanja na ekološki kmetiji Studen in da se odgovorno vključujem v sistem partnerskega kmetovanja.

V.................. .........(mesto), dne ................. .

Podpis odjemalca oziroma potrošnika

Ni komentarjev:

Objavite komentar