3. jul. 2012

Ira Zorko - Strategija za trajno obilje
Studio12 je pred kratkim posnel zelo zanimiv kratki  intervju z Iro Zorko, osebo ki nam je po načinu razmišljanja zelo blizu. Kljub temu, da se tematika le tu in tam bežno dotakne našega področja dela, pa nas širše gledano še kako povezuje. 

Permakultura je zelo širok pojem in svojo pravo harmonijo začutimo šele, ko na stvar gledamo celostno in večplastno.  Toliko kolikor novih  simbiotskih povezav najdemo, toliko je nek sistem uigran. V našem primeru na primer, ko pridelujemo zelenjavo in sadje, se moramo prilagoditi okolju, najti in se prilagoditi vodnim zajetjem, upoštevati relief in rastlinstvo, ki je tod okoli in ki dobro uspeva. Obenem pa je potrebno biti pazljiv, da z novimi posegi dodatno ne degradiramo okolje, ampak da okolico popestrimo, jo izboljšujemo in vključujemo biološke vire.

Po drugi strani pa imamo tudi tržno držo:  ustvariti živ in funkcionalen lokalen  sistem, ki nam omogoča spodobno preživetje in s tem zaobidemo zapleten novodobni prehranski sistem na globalni ravni. 

Zelo pomemben in največkrat prezrt vidik pa je tudi komunikacija z okolico: z lokalnim prebivalstvom, z lokalno skupnostjo  in potek sodelovanja z nami in njimi. Tudi na tem področju nas čaka še veliko izzivov.


Intervju si lahko ogledate tukaj

Ni komentarjev:

Objavite komentar